INCASSOBUREAU VOOR PARTICULIEREN

U kunt als particulier ook een incasso opdracht bij ons indienen.

Uw vordering incasseren wij op basis van no cure no pay. Dat houdt in dat wanneer er niets wordt geïncasseerd u ons ook niets hoeft te betalen. Bij uw debiteur (de tegenpartij) brengen wij incassokosten in rekening.

Hoe werkt het inschakelen van jullie incassobureau?

Uw vordering bij ons indienen is vrij eenvoudig. Allereerst maakt u een online account aan en daarna kunt u uw incasso opdracht direct online indienen. Zodra wij uw opdracht ontvangen, gaat uw vaste behandelaar daar direct mee aan de slag.

incassobureau voor particulierenVervolgens schrijven wij uw debiteur aan. Uw debiteur wordt door ons indien nodig meerdere malen benaderd, zowel schriftelijk (post / e-mail) als telefonisch. Ons streven is uiteraard om  uw vordering zo snel mogelijk betaald te krijgen. Wordt er niet betaald dan zal geprobeerd worden de oorzaak te achterhalen. Als een (redelijke) betalingsregeling de oplossing is dan treffen we deze en uiteraard houden we dan in de gaten of deze nageleefd wordt.

Uw betaling in het minnelijke traject, dat wil zeggen zonder tussenkomst van de rechter, voor elkaar krijgen is ons streven. Gezien de kosten van procederen is dit voor alle partijen beter. Maar mocht uw debiteur niet mee willen werken dan kunnen we, als u dat wilt, ook een gang naar de rechter voor u regelen, van A tot Z.

Behandelen jullie alles?

Helaas nemen we niet alle particuliere incasso opdrachten in behandeling. Belangrijk is dat u bewijs heeft dat de andere partij aan u moet betalen. Zo dient er bij een geldlening een overeenkomst te zijn die door beide partijen is ondertekend.

Alimentatie- en familiezaken (muv geldleningen) nemen we niet in behandeling. Voor alimentatiezaken kunt u beter contact opnemen met het LBIO.

Verder nemen we de meeste zaken, mits goed gedocumenteerd, wel in behandeling. Twijfelt u? Neem dan even contact met ons op voordat u uw vordering online indient. Dat voorkomt teleurstellingen achteraf.

Op internet iets besteld, maar er wordt niet geleverd.

Online besteld maar niets ontvangen.

Heeft u op internet een bestelling gedaan maar wordt er vervolgens niet geleverd? Ook dan kunt u als particulier ons incassobureau inschakelen.

Wel is het zaak dat u bij de webwinkel de bestelling annuleert. Daarna heeft de webwinkel wettelijk gezien nog 14 dagen de tijd om uw aankoopbedrag aan u terug te storten.

Wordt uw aankoopbedrag niet teruggestort? Dan kunt u de webwinkel ingebreke stellen. U stuurt dan een laatste aanmaning naar de debiteur. U kunt overigens ook een pre incasso opdracht bij ons indienen. In dat geval sturen wij voor u geheel kosteloos de laatste aanmaning.

Wat moet ik zelf gedaan hebben?

U moet bewijzen hebben dan uw debiteur het bedrag aan u verschuldigd is. Een door beide partijen ondertekende overeenkomst is natuurlijk het beste. Maar ook e-mails , whats app berichten, etc. kunnen als bewijs dienen. Als er veel correspondentie over en weer gevoerd is, kunt u het beste een (digitaal) dossier bijhouden of aanmaken.

Voordat we incassokosten bij uw debiteur in rekening mogen brengen, moet er in sommige gevallen een zogenaamde 14 dagen brief verstuurd zijn. Dit is een laatste aanmaning waarin debiteur nog een maal kosteloos in de gelegenheid gesteld wordt om alsnog zonder bijkomende kosten te betalen. Deze brief dient aan een aantal wettelijke eisen te voldoen. Indien u gebruik maakt van onze pre incasso versturen wij deze brief gratis voor u.

Voor wie zijn de kosten?

Kosten particuliere incasso.Aan het indienen van uw particuliere incasso opdracht zijn geen kosten verbonden, Bill werkt niet met abonnementen. Bij uw debiteur brengen we incassokosten in rekening. Deze zijn conform de wet incassokosten en bedragen maximaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40. Verder werken we in het minnelijke incassotraject geheel op basis van no cure no pay. Dat houdt in dat wanneer er onverhoopt niets geïncasseerd wordt u ons verder ook niets hoeft te betalen. Onder aan de pagina vind u een paar voorbeelden uit de praktijk.

Aan een gerechtelijke procedure zijn helaas wel kosten verbonden. Maar we proberen uw vordering altijd zo veel mogelijk in het minnelijke traject te incasseren. Lukt dat niet dan ontvangt u van ons eventueel een voorstel wat u met het dossier wilt doen. Wilt u liever geen gerechtelijk traject dan kunt u op dat moment de incasso opdracht kosteloos laten stopzetten.

DIEN UW VORDERING GRATIS IN
LET OP! Tijdens het indienen van uw vordering wordt u gevraagd om een factuurnummer, hier kunt u gewoon een korte omschrijving (bijv. ‘geldlening) invullen. Bij factuurdatum kunt u de datum invullen wanneer de schuld is ontstaan.