Zo wordt uw factuur met onze voorbeeld aanmaning sneller betaald.

U zoekt een voorbeeld van een aamaning? Hier vind u voorbeelden die aan alle wettelijke eisen voldoen. Zeker wanneer uw debiteur een consument (particulier) is, moet uw laatste herinnering aan een tweetal zaken voldoen. Zo moet de betalingstermijn minimaal 14 dagen zijn en moeten de eventueel bijkomende incassokosten wanneer er niet betaald wordt, exact gespecificeerd zijn.

Vaak worden aanmaning en herinnering ter zijde geschoven en wordt er niet betaald. Pas wanneer het er op aankomt, gaan sommige debiteuren er toe over om te betalen. Wij kunnen uw laatste aanmaning gratis voor u versturen. Er wordt dan op ons briefpapier een kosteloze vriendelijke laatste aanmaning naar uw debiteur verstuurd. En dat kost u helemaal niets!

Mocht uw factuur alsnog niet betaald worden dan kunt u ons incassobureau inschakelen. Het e-mailen van de openstaande factuur en de herinnering is doorgaans voldoende. Na ontvangst gaan wij hier direct voor u mee aan de slag. Klant zijn bij Bill heeft diverse voordelen;

Toelichting; indien u een (laatste) aanmaning stuurt naar een bedrijf hoeft u geen rekening te houden met een bepaalde betalingstermijn. In principe is 1 aanmaning (ook wel genoemd; herinnering of ingebrekestelling) voldoende.

Indien u geleverd heeft aan een consument (particulier) moet u minimaal 1 laatste aanmaning (cq herinnering / ingebrekestelling) aan uw debiteur versturen. De tekst en betalingstermijn van de laatste aanmaning dient aan een tweetal specifieke eisen te voldoen; de betalingstermijn van de laatste herinnering dient minimaal 14 dagen te zijn en in uw laatste ingebrekestelling dienen de eventuele bijkomende incassokosten specifiek te worden vermeld.
Op de tweede pagina van onze voorbeeld aanmaning staat vermeld hoe u deze incassokosten gemakkelijk zelf kunt berekenen.

GRATIS LAATSTE AANMANING VERSTUREN