Vordering overdragen incassobureau en snel over uw geld beschikken.

Het overdragen van uw vordering aan Bill is eenvoudig. Het enige dat wij van u nodig hebben is een kopie van de factuur en een kopie van de herinnering die u heeft verstuurd. Daarmee gaan wij direct voor u mee aan de slag en incasseren meestal snel uw openstaande factuur in het minnelijke traject.

Vordering overdragen

U kunt uw stukken naar ons mailen maar ook toesturen per post of per fax. Is het de eerste keer dat u van onze diensten gebruik maakt? Dan ontvangt u van ons nog even een aanmeldformulier met de tarieven en algemene voorwaarden. Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier gaan wij direct voor u aan de slag.

Minnelijk incasso traject

Wat gebeurt er als u uw vordering heeft overgedragen aan ons incassobureau? Allereerst maken wij een dossier aan en brengen incassokosten conform de wet incassokosten bij uw debiteur in rekening. Vervolgens schrijven wij uw debiteur aan en verzoeken hem de vordering per ommegaande te voldoen. Soms wordt er direct betaald maar soms is ook een betalingsregeling nodig om uw vordering te kunnen incasseren.

Gerechtelijk incasso traject

Als uw debiteur helemaal niet betaalt dan kunnen we met uw vordering naar de kantonrechter. Met het vonnis kunnen we beslag laten leggen bij uw debiteur. Aan dit traject kunnen hoge kosten verbonden zijn dus Bill zal er alles aan doen om dit te voorkomen.

GRATIS FACTUUR INDIENEN